page_banner2

Mobilné závody

 • Pásový mobilný nárazový drvič

  Pásový mobilný nárazový drvič

  Oblasti použitia: pieskovisko a štrkopiesok, baníctvo, ťažba uhlia, betonáreň, suchá malta, drvenie a recyklácia stavebného odpadu atď.
  Použiteľné materiály: uhoľná hlušina, piesok, čadič, žula, riečny okruh, hlušina rudy, stavebný odpad a iné materiály.
  Veľkosť podávania: ≤ 800 mm
  Výkon: 100-500 t/h

 • Mobilné triediace zariadenie poháňané pásovým podvozkom

  Mobilné triediace zariadenie poháňané pásovým podvozkom

  Oblasti použitia: vhodné pre rôzne lomy a preosievanie odpadu z demolácií budov, banské prevádzky atď.
  Použiteľné materiály: triedenie stavebného odpadu, hornín, rudy, starého asfaltového betónu a iných materiálov.
  Veľkosť posuvu: 160-260 mm
  Kapacita spracovania: 80-800t/h

 • Pásový mobilný kužeľový drvič

  Pásový mobilný kužeľový drvič

  Oblasti použitia: Pieskovisko, ťažba uhlia, baníctvo, mestská infraštruktúra, cesty alebo staveniská atď
  Použiteľné materiály: stavebný kameň a kovová ruda, pieskové kamenivo, ruda, žula atď
  Veľkosť podávania: 50-300 mm
  Kapacita: 48-440T /h

 • Pásový mobilný čeľusťový drvič

  Pásový mobilný čeľusťový drvič

  Oblasti použitia: banské drvenie, drvenie a recyklácia stavebného odpadu, výroba drvenia stavebného kameniva, stavba diaľnic, stavba železníc, stavby ciest a mostov a iné priemyselné odvetvia.
  Použiteľné materiály: stavebný odpad, železná ruda, ruda, vápenec a iné materiály.
  Veľkosť posuvu: 400-1000mm
  Kapacita spracovania: 100-450t/h

 • Ťažký mobilný scalper s pásovým pohonom

  Ťažký mobilný scalper s pásovým pohonom

  Oblasť použitia: Vhodné pre rôzne lomy a preosievanie odpadu z demolácií budov, banské prevádzky atď.
  Použiteľné materiály: triedenie stavebného odpadu, hornín, rudy, kamenného cestného asfaltového betónu a iných materiálov.
  Veľkosť posuvu: 10-26 mm
  Kapacita spracovania: 80-800t/h